Interim-management

Indien u tijdelijk management nodig heeft om de continuiteit te waarborgen, nieuwe initiatieven te ontplooien, problemen te beheersen en/of de organisatie te verbeteren, is Interim-Management voor u dé oplossing. We zijn gespecialiseerd in verschillende sectoren en functiegebieden en kunnen u op de meeste niveaus snel en gericht ondersteunen met de juiste interim-manager.

 

In de volgende situaties kunnen we voor uw organisatie een rol van betekenis vervullen:

 

Vervangings- of Overbruggingsmanagement

Het (tijdelijk) wegvallen van een belangrijke functionaris bijvoorbeeld door vertrek, ziekte, zwangerschap, sabbatical of anderzins, kan verstrekkende gevolgen hebben voor uw organisatie. Wij kunnen u een interim-manager leveren die uw afdeling of organisatie op koers houdt. U heeft dan alle tijd om een competente functionaris te zoeken.

 

Projectmanagement

Als de werkdruk bij het huidige management voor het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe systemen, procedures, concepten, oplossingen etc. te hoog wordt, dan kan een projectmanager uitkomst bieden. Uitbesteding garandeert de continuïteit omdat de bestaande verantwoordelijken hun aandacht grotendeels kunnen blijven richten op de bedrijfsvoering, terwijl de projectmatige taken professioneel worden aangestuurd en uitgevoerd.

 

Verandermanagement

Soms is het nodig dat u binnen uw organisatie ingrijpende (strategische) veranderingen doorvoert. Wanneer t.a.v. de voorgenomen veranderingen niet voldoende expertise aanwezig is binnen de organisatie of moeilijk door de organisatie worden geaccepteerd, is een externe manager in zo’n geval zowel een professionele, als een praktische ‘stok achter de deur’.